Arrangementer

Her finder du en liste over fortællearrangementer, som vi og vores medlemmer står for.

Fortællegruppen Vestjyllands Fortællere, som hører til under foreningen Vestjyske Fortællespor, har kommende arrangementer på Det Gamle Rådhus i Holstebro.

Fredag den 24. november – en måned før juleaftensdag – er der fra kl. 15 til 16 fortællinger, der varmer på en tid hvor efterår bliver til vinter.

Fredag den 19. januar 2018 fra kl. 15 til 16 tager vi hul på fejringen af Fortællingens dag, hvor arrangementer over det ganske land hylder den enorme kulturarv, som fortællingen er.

VINTERSERMINAR 2017

Så er det næste vinterseminar på trapperne med instruktør Kurt Thinggaard d. 25. februar kl. 9.30 – 16.30.

Program for Vinterseminar 2017

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen ”Vestjyske Fortællespor”

Lørdag d. 25. februar 2017 kl. 10.00-12.00 i bussen til Børglum Kloster

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen ”Vestjyske Fortællespor”

Lørdag d. 25. februar kl. 9.30-11.00 i bussen til Børglum Kloster

(hvis vi ikke bliver færdige på udturen, kan vi fortsætte på hjemturen)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens/formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab. Forelæggelse af budget 2017.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 150 Kr.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter:

Kurt Thinggaard modtager genvalg

Annelise Nielsen modtager ikke genvalg

Margit Larsen modtager genvalg

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Orientering fra bestyrelsen om kommende festival.

9. Evt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mail: margitgammelbyvej@gmail.com

Skriv et svar