Skrevet om fortællingen

knud jacobsen

Om Hvad fortælling er og gør

Den mundtlige fortælling er den allerældste kunstform og en særlig kunstart.

I alle tider og i alle kulturer er der blevet fortalt. I nutiden står fortællingen stærkt. Det fortællende element lever og er i udvikling kulturelt. Nu inddrages også story-telling i virksomhedernes personale og produktudvikling.

Det er fundamentalt anderledes at høre en fortælling end at få den læst op, se den i fjernsynet eller at læse i en bog eller på en iPad. Det er fortællingens styrke at skabe et samvær, hvor tilhørerne kobler sig på og danner egne associationer. Tilhøreren oplever et skabende rum, hvor man bliver klogere på sig selv og på verden.

Man er ikke passiv modtager af en fortælling, men medskaber af fortællingen via de indre billeder i sindet.

Den mundtlige fortælling stimulerer koncentration og fantasi. Persongalleriet i en fortælling rummer identifikationsmuligheder for tilhørerne.

Sagt om fortælling:

Karen Blixen: ” Alle sorger kan bæres, hvis de sættes ind i en fortælling, eller man kan fortælle en historie om dem ” og

”Når man fortæller, sætter man ting sammen, der er gået i stykker”

Astrid Lindgren: ”Pak ikke børn ind i vat og bomuld, pak dem ind i stærke fortællinger”

Peter Seeberg: ”Fortælling kræver tilstedeværelse – en god ting og åbent samvær, og så giver det en uafbrudt kredsen, bestemmelse og nybestemmelse af alle normer, uvilkårligt, ja, selvfølgelig”

Erik Lindsø:” Jeg opdagede ikke blot fortællingens tryllekraft, men også det, at fortælle ”by heart” er en ganske særlig måde at kommunikere på”

Livshistorier, sagn, myter, legender, bibelhistorie, eventyr, romaner og noveller leverer stof til levende fortællinger for børn såvel som for voksne.

 

Om fortællingen

Fortællere i fri dressur

Fortællefestival fejrer 10 års jubilæum

Fortællingens magi

Friskolebladet

Pressemeddelelser dagbladene

Små avisklip